Anna Bogacka

Prace dodatkowe dla klas 3ab gim, 1A LO, 2AB LO

Prace dodatkowe – nieobowiązkowe termin: 7 czerwca forma: plakat lub prezentacja multimedialna lub folder Praca indywidualna   3ab gimnazjum Temat: Walory turystyczne powiatu legionowskiego Przedstawienie: walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu legionowskiego rozwój infrastruktury turystycznej Praca powinna zawierać: Mapy (z legendą,…

Zagadnienia do pr. klasowej – kl. 3a gimnazjum

Zakres: Usługi w Polsce Podział usług podział komunikacji (z przykładami) zmiana znaczenia telefonii komórkowej i stacjonarnej (powody, uwarunkowania, skutki) zmiana znaczenia poczty polskiej, przesyłek kurierskich i usług internetowych (powody, uwarunkowania, skutki) zróżnicowanie dostępności do internetu w Europie i w Polsce…

Praca dodatkowa – termin do 08.01.2017

Praca dodatkowa – nieprzekraczalny termin do 08.01.2017 Klasy 3a,b gimnazjum Temat: Czy Polska jest atrakcyjna turystycznie? Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat Praca indywidualna Przedstawienie: walorów przyrodniczych i kulturowych Polski pokazanie ich unikatowości w skali europejskiej mocnych i słabych…

Środowisko przyrodnicze Polski – zagadnienia przed pr. klasową, kl.3b gim

Położenie i granice Polski ·         Cechy położenia Polski ·         Powierzchnia Polski i długość granic ·         Sąsiedzi Polski ·         Granice na morzu (rodzaje, zasięg) ·         Mapa administracyjna Polski (województwa i stolice) 2.       Dzieje geologiczne obszaru Polski ·         Najważniejsze wydarzenia w przeszłości…