Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie: Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Lizbona-miasto o wielu obliczach, adresowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIM.2014

Przebieg konkursu:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej Lizbonę – stolicę Portugalii jako miasto wielokulturowe.
Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów.
Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Przyjmuję prace do 25 listopada, tak by do 30 listopada mogły dotrzeć do organizatora.

Pracę kwalifikuję jako: dodatkową, pogłębiającą wiedzę (waga oceny: 8).

Ze względu na organizację wycieczek na Festiwal Nauki, będę nieobecna w szkole w dniach 22.09 (poniedziałek) i 24.09 (środa).

We wtorek (23.09) klasa 1A LO  ma przewidziany test diagnostyczny z geografii (na naszej lekcji).

Uczniów klas 2 i 3 gimnazjum zachęcam do zajrzenia w program merytoryczny konkursu kuratoryjnego z geografii, tytuł laureata tego konkursu daje Wam duże uprawnienia, więc zachęcam do solidnego przygotowania i udziału, a ja ze swojej strony obiecuję przygotować materiały i pomóc ogarnąć wiedzę z wymienionego zakresu:

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII 2014/2015

Klasa 3A LO – zapisałam nas na lekcję pokazową, zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami. Na ten moment jesteśmy jedyną chętną grupą :)

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa 00-927 (sala 102)
dr Marek Pieniążek, 2014-09-22 10:00 Lekcja festiwalowa

Spotkanie jest poświęcone zagadnieniom rozwoju współczesnych miast. Jego celem jest kształtowanie świadomego uczestnictwa w tym procesie poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu problemów, obserwację światowych wzorców i udział w dyskusji.

Zapisy Miasto w ludzkiej skali

2014-09-22 10:00:00
Status: Zapisany
Aktualnie zapisanych: 1
Spotkanie trwa 2,5h, więc wcale nie tak krótko. Poniżej informacja od organizatora.

863. Miasto w ludzkiej skali

Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawcy: dr Marek Pieniążek, dr Dorota Mantey

Cykl jest poświęcony problemom rozwoju współczesnych miast i kształtowaniu świadomego uczestnictwa mieszkańców w tym procesie. Poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu problemów, obserwację światowych wzorców i udział w dyskusji przygotowuje młodych ludzi do udziału w procesie planowania przestrzennego. Stanowi przez to przyczynek do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych obywateli.

Spotkanie składa się z trzech elementów: warsztatu wprowadzającego, projekcji filmu i warsztatu podsumowującego.

W ramach pierwszej części prowadzący przestawią możliwości uczestnictwa mieszkańców w procesie planowania miasta w Polsce. Uczestnicy otrzymają karty pracy z krótko przedstawionym problemem funkcjonowania miasta i zostaną poproszeni o przedstawienie sposobów jego rozwiązania.

Następnie wyświetlony zostanie film dokumentalny „Ludzki wymiar” (reż. A. Dalsgaard), nakręcony m.in. w Danii, USA, Chinach i Nowej Zelandii, prezentujący problem wciąż rozrastających się miast, zdominowanych przez kilkudziesięciopiętrowe budynki oraz wszechobecny ruch samochodowy. W takich miastach coraz trudniej o więzi i relacje międzyludzkie. Film prezentuje osiągnięcia niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie urbanistyki „z ludzką twarzą” – Jana Gehla, który uczy jak naprawiać odhumanizowane miasta. Autorzy filmu stawiają również pytania o właściwą danej kulturze politykę miejską oraz rolę władz, ekspertów i mieszkańców w planowaniu miast.

Warsztat podsumowujący obejmuje drugą próbę rozwiązania postawionego na początku problemu – tym razem z pozycji osób świadomych zarówno zachodzących procesów, jak również własnych możliwości wpływu na planowanie miasta. W czasie dyskusji uczestnicy, którzy wyrażą taką wolę, będą mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich pomysłów. Prowadzący będą dążyli do utwierdzenia uczestników w poczuciu odpowiedzialności za swoje miasto, konieczności twórczego myślenia i działania. Wskażą także możliwości wpływania na decyzje władz dla osiągnięcia wspólnego dobra.

Typ ponadgimnazjalna
Dziedzina geografia
Termin
2014-09-22 10:00
Forma
warsztaty
lekcja pokazowa
Lokalizacja Krakowskie Przedmieście 30, sala 102, 00-927 Warszawa,
Ważne informacje Spotkanie potrwa około 2,5 godziny (w tym film 1 godz. 23 min.)
Czas trwania 150 min

Zajęcia przygotowujące uczniów klas 3 Liceum

do egzaminu maturalnego z geografii

wtorek 8.00-8.45

pierwsze zajęcia: 16 września

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

z geografii

dla klas 3 gimnazjum

środa, 15.30-16.15, sala 218

pierwsze zajęcia odbędą się 10.09.2014

Obowiązkowe dla maturzystów z klasy 3A LO

Podstawa programowa z geografii jest jednocześnie spisem wymagań na maturę w maju 2015

Podstawa programowa z geografii dla IV etapu – szkoły ponadgimnazjalne

Informatory maturalne na stronie CKE

Przykładowy arkusz maturalny z geografii

Wszystko o maturze 2015 – strona CKE

KONKURS fotograficzny – Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie

Dla wielbicieli fotografowania ogłosiliśmy V edycję konkursu „Powiat legionowski – 4 pory roku w obiektywie”. W wiosennym etapie konkursu przewidziano pulę nagród o łącznej wartości 3.000 złotych.  W konkursie udział mogą wziąć wszyscy, którzy ukończyli 13 lat*

Nazwa wydarzenia: KONKURS fotograficzny – LATO w obiektywie
Organizator: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Wydział Promocji i Spraw Społecznych; tel. 22 764 0 595
Data rozpoczęcia: 17.06.2014., godz. 00:00
Data zakończenia: 15.09.2014., godz. 23:59
Miejsce, ulica: ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo

Trwa letni konkurs „Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie”. Wszystkich, którzy choć część wakacji spędzą na terenie naszego powiatu zachęcamy do nadsyłania fotografii na: konkurs@powiat-legionowski.pl  (zgłoszenie i regulaminponiżej).

Ważne jest, aby fotografie wykonane były na terenie powiatu legionowskiego. Na portalu:jezioro.zegrzynskie.pl w zakładce \’WYDARZENIA\’ znajduje się lista zaproszeń do udziału w ciekawych imprezach. Jest tam również baza miejsc, które warto odwiedzić.

Czekamy również na zdjęcia z wycieczek szlakiem Polski Walczącej po miejscach historycznych.

Przewidziana jest pula nagród o łącznej wartości 3.000 złotych – jury wyłoni zdobywców nagrody rzeczowej głównej o wartości 500 zł każda oraz wyróżnień o wartości 250 zł każda.

Termin zgłoszeń upływa 15 września. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy, którzy ukończyli 13 lat*.

Jak wziąć udział w konkursie? 
Wystarczy wysłać opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, tytułem oraz nazwą sfotografowanego obiektu zdjęcia na  adres: konkurs@powiat-legionowski.pl (Maksymalna liczba nadesłanych zdjęć to 20 szt. w formacie JPEG – min. 5 Mpx w rozdzielczości 300 dpi). Ze strony powiat-legionowski.pl pobrać można zgłoszenie, który wypełniony należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w starostwie.

Tematyka konkursu to:
Architektura – współczesna i zabytkowa – przestrzeń, wnętrza i otoczenie.
Ludzie i wydarzenia – wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe, odbywające się na terenie powiatu.
Przyroda – krajobraz powiatu; przestrzeń wokół Jeziora Zegrzyńskiego.

* uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody opiekunów prawnych w załączonym oświadczeniu, znajdującym się na Formularzu zgłoszeniowym.

Drodzy uczniowie,

wypoczywajcie (zawsze z głową i bezpiecznie), zbierajcie siły na następny rok szkolny. Niektórzy z Was mają przed sobą maturę (pozdrawiam 2A LO, której przez ostatni tydzień nie widziałam), inni egzamin gimnazjalny, pozostali dosyć trudną klasę 2.

Uczniów klas 2 i 3 gimnazjum zachęcam do zajrzenia w program merytoryczny konkursu kuratoryjnego z geografii, tytuł laureata tego konkursu daje Wam duże uprawnienia, więc zachęcam do solidnego przygotowania i udziału, a ja ze swojej strony obiecuję przygotować materiały i pomóc ogarnąć wiedzę z wymienionego zakresu:

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII 2014/2015

1. Mapa Afryki:

 • Góry: Przylądkowe, Smocze, Atlas
 • Wyżyny:Abisyńska, Wschodnioafrykańska
 • rzeki: Nil, Niger, Zambezi, Limpopo, Oranje
 • Morze: Czerwone, Śródziemne,
 • Kotliny: Górnego Nilu, Czadu, Kongo, Kalahari,
 • Jeziora: Wiktorii, Tanganika, Niasa (Malawi)
 • Pustynie: Arabska, Libijska, Sahara, Kalahari, Namib
 • Państwa: Egipt, RPA, Libia, Algieria, Tunezja, Maroko, Nigeria

2. Warunki naturalne:

 • rodzaje klimatu (klimatogram; opady, temperatura, roślinność, s.12-13)
 • rodzaje rzek: stałą, okresowa, epizodyczna (pojęcia)
 • pojęcie: wadi (ued)

3. Ludność:

 • rasy (podwójne nazewnictwo), przykłady obszarów, na których przeważa dana rasa
 • pojęcie: eksplozja demograficzna, przyrost naturalny
 • obliczenia przyrostu naturalnego
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min. – przykłady)
 • pojęcie: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji
 • problemy mieszkańców Afryki
 • HDI (4 kryteria, przykłady państw, cechujących się słabymi średnim rozwojem społecznym)

4. Gospodarka

 • 3 sektory gospodarki
 • cechy gospodarki Afryki
 • rolnictwo w Afryce (m.in. rośliny żywieniowe i eksportowe)
 • najważniejsze surowce mineralne (z przykładami państw)

5.Egipt:

 • położenie Egiptu
 • pustynie i klimat
 • rola Nilu
 • Ludność: liczba ludności, rasy, przyrost naturalny
 • gospodarka: znaczenie wydobycia surowców mineralnych (przykłady) i turystyki

6. RPA:

 • położenie RPA
 • klimat, wpływ ciepłego i zimnego prądu Morskiego
 • kraj wyżynno górzysty (wyżyna Weld)
 • Ludność: liczba ludności, rasy,
 • pojęcie: apartheid
 • gospodarka: uprawa roślin (przykłady), chów zwierząt, surowce mineralne