Materiały powtórzeniowe

Materiały-powtórzeniowe-nr-4

Zakres: Obliczenia w geografii

 

Kartkówka powtórzeniowa nr 3 część 1

Kartkówka powtórzeniowa 3 część 2

Zakres:

 • Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
 • Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
 • Klimat i klimatogramy

Kartkówka powtórzeniowa 2 – zakres:

 • czas słoneczny
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 • strefy oświetlenia Ziemi
 • linia zmiany daty
 • przesilenia i równonoce

Kartkówka powtórzeniowa nr 1

 • skala
 • współrzędne geograficzne
 • metody prezentacji zjawisk na mapach

Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa

Obecnie na Liście znajduje się 14 obiektów z Polski

Stare Miasto w Krakowie

Miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 r., czyli jako jedno z pierwszych 12 obiektów na świecie. Obszar wpisany obejmuje Stare Miasto w obrębie dawnych murów, Wzgórze Wawelskie oraz dzielnicę Kazimierz ze Stradomiem. W 2010 r. została utworzona strefa buforowa dla obszaru wpisanego.

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

Podobnie jak Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana w 1978 r., jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie. W 2013 roku wpis rozszerzono o Kopalnią Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce, zmieniając nazwę wpisu. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni są wpisem seryjnym.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
Tereny byłych obozów Auschwitz-Birkenau zostały wpisane w 1979 r. na podstawie kryterium VI. Na Liście Światowego Dziedzictwa reprezentują wszystkie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na świecie.

Puszcza Białowieska/Białowieżskaja Puszcza
Obiekt transgraniczny polsko-białoruski

W 1979 r. na Listę Światowego Dziedzictwa została wpisana część obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. Białoruska część Puszczy Białowieskiej została wpisana w 1992 r. jako rozszerzenie wcześniejszego wpisu.

Stare Miasto w Warszawie
Wpis w 1980 r.

W sierpniu 1944, w czasie Powstania Warszawskiego, przeszło 85% zabudowy Starego Miasta zostało zniszczone przez oddziały hitlerowskie. Po wojnie, z woli społeczeństwa, podjęto trwające pięć lat dzieło odbudowy, pieczołowicie restaurując kościoły, pałace oraz Rynek Starego Miasta. Jest to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z nieprzerwanego ciągu historycznego, od XIII do XX wieku.

Stare Miasto w Zamościu
Zespół urbanistyczny wpisany w 1992 r.

Średniowieczny zespół miejski Torunia
Obszar wpisany w 1997 r.

Toruń zawdzięcza swe początki Zakonowi Krzyżackiemu, który w połowie XIII w. zbudował tu zamek, mający służyć za bazę wypadową do podboju i ewangelizacji Prus. Miasto, należące do Hanzy, wkrótce zaczęło odgrywać istotną rolę handlową. O jego randze świadczą liczne okazałe, XIV i XV-wieczne budowle publiczne i prywatne (m.in. Dom Kopernika), wznoszące się na Starym i na Nowym Mieście.

Zamek krzyżacki w Malborku
Wpis w 1997 r.

XIII-wieczny, warowny klasztor Zakonu Krzyżackiego został znacznie rozbudowany i upiększony po 1309 roku, kiedy przeniesiono tu z Wenecji siedzibę Wielkiego Mistrza. Ten znakomity przykład średniowiecznego zamku ceglanego popadł następnie w ruinę, ale został pieczołowicie odrestaurowany na przełomie XIX i XX w. To właśnie w Malborku powstało wiele obowiązujących dzisiaj technik konserwatorskich. Po poważnych zniszczeniach w czasie II Wojny Światowej, zamek został ponownie odrestaurowany na podstawie szczegółowej dokumentacji opracowanej przez jego wcześniejszych konserwatorów.

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy
Zespół wpisano w 1999 r.

W Kalwarii Zebrzydowskiej uderza malowniczy krajobraz kulturowy o wymowie duchowej. Otoczenie naturalnei, w które wpisują się symboliczne miejsca odnoszące się do Męki Pańskiej oraz do życia Matki Boskiej, pozostało prawie niezmienione od XVII w. Kalwaria Zebrzydowska nadal stanowi cel pielgrzymek.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
Kościoły zostały wpisane w 2001 r. na podstawie kryteriów III, IV i VI.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej, zostały wzniesione na Śląsku w połowie XVII w., w następstwie Pokoju Westfalskiego, regulującego kwestie religijne. Ograniczone warunkami politycznymi i materiałowymi, świadczą o poszukiwaniu wolności religijnej i przyjmują formy wyrazu właściwe kościołom katolickim, lecz mało rozpowszechnione w tradycji luterańskiej.

Drewniane kościoły południowej Małopolski
Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa
Wpis w 2003 r.

Drewniane kościoły południowej Małopolski stanowią wyjątkowy przykład różnych aspektów tradycji budowlanych kościołów średniowiecznych w kulturze rzymsko-katolickiej. Do ich budowy wykorzystano technikę zrębową, rozpowszechnioną w Europie Północnej i Wschodniej od średniowiecza. Kościoły powstawały z fundacji rodzin szlacheckich i były symbolem prestiżu. Stanowiły interesującą alternatywę dla budowli murowanych, powstających w miastach.

Park Mużakowski
Obiekt transgraniczny polsko-niemiecki
Wpis w 2004 r.

Park krajobrazowy o powierzchni 559,90 hektarów, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka, został stworzony przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau w latach 1815-1844.

Hala Stulecia we Wrocławiu
Wpis w 2006 r.

Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod swoją pierwotną nazwą, jako Hala Stulecia (Centennial Hall in Wrocław). Jest to nazwa znana powszechnie i stosowana przez badaczy architektury od chwili wzniesienia tej monumentalnej budowli do czasów obecnych.

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
seryjny wpis transgraniczny polsko-ukraiński

Wpis obejmuje 16 wybranych cerkwi, z których osiem znajduje się na terytorium Polski i osiem na Ukrainie. Są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (Podkarpacie) i cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (Małopolska) i osiem na Ukrainie (cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu (obwód lwowski), cerkiew Św. Ducha w Rohatyniu i cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym (obwód iwanofrankowski), cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała w Użoku (obwód zakarpacki).

Termin: 2a gim – 15 maja, 2b gim – 13 maja

Temat: Charakterystyka wybranego obiektu przyrodniczego w Polsce.

Ma być to konkretne:

 • jezioro (np. Zegrzyńskie)
 • rzeka (np. Narew)
 • góra (np. Rysy)
 • jaskinia
 • wodospad
 • puszcza
 • pomnik przyrody (np. dąb Bartek)
 • złoża surowca mineralnego (np. soli kamiennej)

Forma: plakat (format „dużego brystolu”), prezentacja multimedialna, folder/album/referat.

Praca ma być wykonana samodzielnie. Jest pracą obowiązkową dla wszystkich uczniów klasy 2a gim i 2b gim.

Obowiązkowe elementy pracy:

 1. Tytuł
 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektu, legendą i skalą.
 3. Dokładny opis położenia geograficznego (w której części Polski, w jakim województwie, pasie rzeźby).
 4. Charakterystyka obiektu:
 • geneza powstania (rodzaj formy, czynnik wpływające na powstanie, procesy , które przyczyniły się do powstania tego obiektu, jego geologiczny wiek),
 • charakterystyka jakościowa (stan czystości wód, skład gatunkowy puszczy, rośliny i zwierzęta występujące na tym terenie), czyli wszelkie informacje dotyczące obiektu
 • dane liczbowe (np. wielkość, powierzchnia, wysokość, długość, przepływ),
 • znaczenie gospodarcze dla człowieka (rolnictwo, przemysł, usługi), w skali lokalnej, regionalnej, krajowej

5. Z tyłu pracy proszę o wypisanie literatury, czyli źródeł z których korzystaliście (w tym tych z internetu).

Ocenie będą podlegały:

 1. Zgodność z obowiązkowymi wytycznymi,
 2. Poprawność merytoryczna,
 3. Wkład pracy,
 4. Kreatywność, pomysłowość,
 5. Jakość wykonania, estetyka.

 

 

Szóstki zostały już przyznane za uzasadnienia dot. państw:

 1. Gujana – Kuba K.
 2. Zimbabwe – Zuzia
 3. Fidżi – Maciek
 4. Liberia – Gabryś
 5. Mołdawia – Dominika
 6. Nikaragua – Paulina A.
 7. Wyspy Marshalla – Michał

Przypominam, że każdy uczeń ma prawo wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze. Dopuszczalne formy pracy: prezentacja multimedialna, plakat, referat/album/folder.

Przykładowe tematy prac (można zaproponować również swój)

 1. Walory turystyczne państw śródziemnomorskich.
 2. Zróżnicowanie językowe Europy.
 3. Polska w Unii Europejskiej.
 4. Najsilniejsze trzęsienia ziemi i ich skutki.
 5. Wpływ cyrkulacji monsunowej na życie ludzi w Azji SE
 6. Kamczatka – przerażająca, czy zachwycająca?
 7. Apartheid i jego społeczne skutki.
 8. Czego nie wiemy o Alasce…
 9. Wpływ człowiek na klimat.
 10. Czynniki wpływające na wzrost liczby ludności świata.
 11. Eksplozja demograficzna.
 12. Elektrownie wodne w Polsce.
 13. Kalendarz.
 14. Kwaśne deszcze.
 15. Dziura ozonowa.
 16. Superwulkany.
 17. Metody prezentacji zjawisk na mapach.
 18. Największe miasta świata. Współczesne problemy życia w wielkich miastach.
 19. Obszary rolnicze na świecie.
 20. Problemy energetyczne świata.
 21. Zjawisko pustynnienia – problem ludzkości. Czy na pustyni spotkasz życie?
 22. Tajemnice kosmosu
 23. Używki (kawa, herbata, kakao, tytoń).
 24. Wszystko o mapie.
 25. Problem głodu na świecie.

Przypominam, że uczniowie klasy 2A LO muszą osobiści skonsultować ze mną temat pracy.

Uczniów klas 3 gimnazjum, zachęcam do wykonania zadań które znajdują się na końcu podręcznika, w ramach powtórzenia wiadomości przed egzaminem (s.192)

Odpowiedzi, których brak w podręczniku:

 1.  c
 2. bcad
 3.  b
 4.  C-D, 650 mnmp, 200m
 5.  DBC
 6. ac
 7. a
 8. c
 9. D-zimny, A-ciepły, C-ciepły, B – zimny,  BC
 10. b
 11. c
 12. c
 13. b
 14. c, szerokości geogr.
 15. c,c
 16. a,f
 17. abe
 18. 351624
 19. c
 20. A    A,D
 21. pfpffp
 22. ace
 23. b
 24. d
 25. ropa naftowa, c
 26. a-C, b-D, c-A, d-B
 27. 7561234
 28. BCA
 29. dfh
 30. b
 31. b     bcd
 32. d
 33. b
 34. b
 35. c
 36. bcf
 37. b
 38. PPFP
 39. c
 40. d
 41. PPFFP
 42. b
 43. d
 44. be
 45. 12345
 46. ac
 47. b
 48. c
 49. ad
 50. PFPP

Powodzenia :)

 

Zachęcam 3-klasistów do wykonania zadań z geografii – w ramach powtórki przed egzaminem gimnazjalnym.

Zadania z geografii

Zachęcam uczniów klas 3 do rozwiązywania arkuszy z lat poprzednich:

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

lata 2002 – 2013

W związku z tym, że w dniu jutrzejszym 07.04 (poniedziałek) lekcja geografii na 2 i 3 godz. lekcyjnej nie odbędzie się:

 • klasa 3c gim w dniu 14.04 (następny poniedziałek) napisze kartkówkę powtórzeniowa nr 3, a zagadnienia z kartkówki nr 4 powtórzymy razem na lekcji,
 • klasa 2c gim – poprawa pracy klasowej zostanie przełożona na następny poniedziałek 14.04.

Pozostałe moje lekcje w dniu 07.04 (z klasami: 2A LO, 3d gim, 1a gim, 3b gim), odbędą się bez zmian.

W dniu 08.04 lekcji geografii nie będą miały klasy: 1a gim, 1c gim, 1b gim. Lekcje dla klas 2A LO, 3e gim i 2b gim, a także koło geograficzne odbędą się we wtorek bez zmian.

Zagadnienia powtórzeniowe dla klas 1abc „Procesy zewnętrzne, kształtujące powierzchnię Ziemi. Gleby.”

1. Wietrzenie

 • pojęcie: procesy zewnętrzne, wietrzenie fizyczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie biologiczne, ruchy masowe, zwietrzelina
 • opis procesu wietrzenia mrozowego

2. Procesy krasowe

 • pojęcie: krasowienie
 • skały podlegające krasowieniu, czynniki niezbędne do procesu krasowienia
 • formy krasu powierzchniowego i podziemnego (przykłady i opis)

3. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów

 • obszary pokryte lądolodami (Antarktyda i Grenlandia)
 • różnice między lodowcem i lądolodem
 • warunki niezbędne do tworzenia się lodowców
 • etapy przekształcania się lodu
 • formy: erozyjne i akumulacyjne (przykłady, krótkie opisy, rozpoznawanie)

4. Rzeźbotwórcza działalność rzek

 • pojęcia: rzeka główna, dopływ, dorzecze, zlewisko, dział wodny
 • biegi rzeki (dominujące w nich procesy i powstające formy np. erozja wgłębna, erozja wsteczna, dolina V-kształtna, cofające się wodospady, erozja boczna, meander (zakole), akumulacja, łacha, ławica
 • rodzaje ujść: deltowe i estuarium (opis, wygląd)

5. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

 • pojęcie: korazja
 • niszcząca działalność wiatru, deflacja, formy: bruk deflacyjny, grzyb skalny
 • budująca działalność wiatru, rodzaje wydm (rysunek, opis)

6. Rzeźbotwórcza działalność morza

 • niszcząca działalność morza – abrazja, opis procesu cofania się klifu z zaznaczeniem elementów (nisza abrazyjna, nawis skalny, platforma akumulacyjna)
 • budująca działalność morza – opis procesu powstawania jeziora przybrzeżnego
 • rodzaje wybrzeży (opis, rozpoznawanie typu na podstawie map, miejsca/państwa występowania)

7. Gleby

 • pojęcia: pedosfera, proces glebotwórczy, gleby strefowe, gleby astrefowe,
 • rodzaje gleb strefowych(przykłady, opisy, żyzność, skała macierzysta, rodzaj roślinności): czarnoziem, gleby brunatne, gleby bielicowe
 • rodzaje gleb astrefowych (czynnik, opisy, żyzność): rędziny, górskie, mady, bagienne
 • strefy roślinne (po 3 informacje na temat każdej strefy, zgodnie z notatką w zeszycie)

Proszę zwrócić uwagę na znajomość poszczególnych tematu w kontekście układu

czynnik -> proces -> forma (akumulacyjna/erozyjna)