1. Liczba ludności świata i jej zmiany:

 • udział poszczególnych kontynentów w liczbie ludności świata,
 • pojęcia przyrost naturalny (dodatni i ujemny), eksplozja demograficzna
 • obliczenia współczynnika przyrostu naturalnego
 • największy i najmniejszy przyrost naturalny (przykłady państw)
 • model przejścia demograficznego (cechy etapów)
 • model przejścia epidemiologicznego

2. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

 • pojęcie: struktura wieku
 • zróżnicowanie średniej długości trwania życia (przykłady państw, s. 21)
 • przyczyny starzenia się społeczństw
 • pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji, zróżnicowanie na świecie
 • piramidy wieku i płci (społeczeństwo młode, zastojowe i regresywne: cechy)
 • struktura zatrudnienia: pojęcie i podział na grupy ekonomiczne
 • zmiany struktury zatrudnienia wraz z rozwojem gospodarczym (s.25)
 • rodzaje bezrobocia,
 • skutki bezrobocia

3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 • czynniki rozmieszczenia ludności
 • bariery osadnicze wraz z przykładami (mapa)
 • pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena
 • gęstość zaludnienia (obliczenia)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie, max. i min. (mapa s. 33)

4. Migracje na świecie

 • pojęcia: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji
 • obliczenia współczynnika  przyrostu rzeczywistego
 • podział migracji wraz z przykładami
 • czynniki wypychające i przyciągające
 • Pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

5. Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe.

 • odmiany ludzkie
 • zróżnicowanie językowe (podział języków indoeuropejskich wraz z przykładami)
 • zróżnicowanie religijne
 • cechy poszczególnych religii i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
 • kręgi cywilizacyjne (informacja „pod pierwszą kropką”, s.44)

6. Osadnictwo

 • kryteria wyróżniania miast
 • typy genetyczne wsi (rysunki)
 • nowe funkcje wsi
 • funkcje miast
 • typy fizjonomiczne miast

7. Urbanizacja na świecie

 • pojęcie: urbanizacja
 • płaszczyzny urbanizacji
 • fazy urbanizacji
 • wskaźnik urbanizacji(pojęcie i przykłady państw)
 • pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • typy zespołów miejskich wraz z przykładami

Nieprzekraczalny termin: 21 grudnia

Przypominam, że można wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze

Klasy:  2abc gim, 3abc gim, 1AB LO, 2A LO, 3A LO

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie, indywidualnie

 

KLASY 2abcd gim – Temat: Turystyka górska w Europie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym górami w Europie
 • najważniejsze walory turystyczne gór
 • przykłady turystyki kwalifikowanej
 • znane kurorty górskie
 • Zdjęcia

KLASY 3abc gim – Temat: Rekordy geograficzne w Polsce

Elementy obowiązkowe:

 • rekordy przyrodnicze (dotyczące środowiska przyrodniczego) – opis wraz z załączoną mapą, uwzględniającą lokalizację danego miejsca
 • porównanie rekordu w „Polsce” z rekordem na świecie
 • zdjęcia,
 • wykresy

 

KLASY 1AB LO – Temat: Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia

KLASY 2A, 3A LO – Temat: Efekt cieplarniany – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące efektu cieplarnianego
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)

Więcej »

Zakres: PRZEMYSŁ

 • Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie
  • funkcje przemysłu
  • rewolucje przemysłowe
  • zróżnicowanie poziomu rozwoju przemysłu na świecie
  • kraje nowo uprzemysłowione
  • zróżnicowanie struktury przemysłu

Więcej »

1. Skład i budowa atmosfery

 • skład chemiczny atmosfery
 • składniki stałe i zmienne
 • budowa atmosfery (warstwy, ich zasięg, temperatura, ciśnienie, cechy charakterystyczne)

Więcej »

 

1. Mapa Afryki:

 • Góry: Przylądkowe, Smocze, Atlas
 • Wyżyny:Abisyńska, Wschodnioafrykańska
 • rzeki: Nil, Niger, Zambezi, Limpopo, Oranje
 • Morze: Czerwone, Śródziemne,
 • Kotliny: Górnego Nilu, Czadu, Kongo, Kalahari,
 • Jeziora: Wiktorii, Tanganika, Niasa (Malawi)
 • Pustynie: Arabska, Libijska, Sahara, Kalahari, Namib
 • Państwa: Egipt, RPA, Libia, Algieria, Tunezja, Maroko, Nigeria

Więcej »

Informuję, że w związku z chorobą, będę nieobecna w szkole w dniach 27.10-30.10. Do pracy wracam 02.11 (poniedziałek), w tym dniu klasa 3A Liceum napisze przełożoną poprawę pracy klasowej (zapraszam na fakultet).

W poniedziałek 02.11, oprócz fakultetu dla klasy 3A LO, odbędą się też zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas 3 gimnazjum.

Praca klasowa z „Afryki” klasy 2b gimnazjum zostanie przełożona na 6.11 (piątek), ponieważ 05.11 będę na wycieczce. Zmianę wprowadziłam już do Librusa, żeby zablokować termin.

W razie wątpliwości poproszę o kontakt mailowy.

Temat: Terroryzm na świecie

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

forma: plakat

termin: 1A -20 listopada      1B – 17 listopada

Obligatoryjne elementy pracy

 • mapa obszarów szczególnie zagrożonych terroryzmem
 • przykłady zamachów terrorystycznych
 • przyczyny terroryzmu
 • skutki polityczne, społeczne i gospodarcze terroryzmu
 • literatura

 

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIM.2015

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. różnych dyscyplin sportu w Portugalii.
Prezentacja powinna byd zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierac od 15 do 20 slajdów.
Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.
Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.

Więcej »

Informacje i REGULAMIN

Temat tegorocznego konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” – „Z rodziną przez Mazowsze”, nawiązuje do nowej publikacji. Zachęca ona do aktywnego odkrywania i odwiedzania niezwykłych miejsc: tradycyjnych muzeów z unikatowymi zbiorami i nowoczesnych interaktywnych galerii, sielankowych gospodarstw agroturystycznych, ale także eleganckich kompleksów hotelowych, pełnych tajemnic urokliwych zamków i pałaców oraz nadzwyczajnych parków zabaw.

 

Poprzez fotografie pokażmy, że wszyscy mogą świetnie spędzić czas na Mazowszu. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Z rodziną przez Mazowsze”. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni jury.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do końca czerwca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

 

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu. Ważny jest pomysł, liczymy na Waszą kreatywność!

 

Z ilu etapów składa się konkurs?

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z ASP w Warszawie.

W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace.

 

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

 

Co to jest nagroda publiczności?

Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/ .