REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIM.2015

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. różnych dyscyplin sportu w Portugalii.
Prezentacja powinna byd zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierac od 15 do 20 slajdów.
Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.
Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną.

Prace przyjmuję do 30.10.2015 r. najchętniej mailem (anna@bogacka.com), ewentualnie na pendrivie.

Kryteria oceniania:
Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem).
Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
ESTETYKA, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WYKONANIA.
Nagrody:
Laureaci I – III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Informacje i REGULAMIN

Temat tegorocznego konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” – „Z rodziną przez Mazowsze”, nawiązuje do nowej publikacji. Zachęca ona do aktywnego odkrywania i odwiedzania niezwykłych miejsc: tradycyjnych muzeów z unikatowymi zbiorami i nowoczesnych interaktywnych galerii, sielankowych gospodarstw agroturystycznych, ale także eleganckich kompleksów hotelowych, pełnych tajemnic urokliwych zamków i pałaców oraz nadzwyczajnych parków zabaw.

 

Poprzez fotografie pokażmy, że wszyscy mogą świetnie spędzić czas na Mazowszu. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Z rodziną przez Mazowsze”. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni jury.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do końca czerwca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

 

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu. Ważny jest pomysł, liczymy na Waszą kreatywność!

 

Z ilu etapów składa się konkurs?

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z ASP w Warszawie.

W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace.

 

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

 

Co to jest nagroda publiczności?

Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/ .

Ktoś ma ochotę spróbować?

Program „Odkrywamy Amerykę”

Zachęcam zarówno uczniów I,jak II klas gimnazjum. Na facebooku założę specjalną grupę, która będzie służyła wrzucaniu i pobieraniu materiałów i wspólnemu przygotowaniu do konkursu :)

KLASA 1A LO

Temat: Terroryzm na świecie

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

forma: plakat

termin: 2 czerwca

Obligatoryjne elementy pracy

 • mapa obszarów szczególnie zagrożonych terroryzmem
 • przykłady zamachów terrorystycznych
 • przyczyny terroryzmu
 • skutki polityczne, społeczne i gospodarcze terroryzmu
 • literatura

 

KLASA 1b gim

Temat: Tsunami

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

forma: plakat

termin: 2 czerwca

Obligatoryjne elementy pracy:

 • mapa z zaznaczonymi miejscami występowania tsunami w ciągu ostatnich 100 lat
 • przyczyny powstania tsunami
 • cechy tsunami
 • opisy trzech wybranych tsunami
 • skutki gospodarcze i społeczne tsunami

 

KLASY 2abc gim

Temat: 7-dniowa wycieczka po wybranym państwie/państwach (do 3 państw).

forma: plakat

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

termin: 2 czerwca

Zasięg przestrzenny: cały świat, z wyjątkiem Polski.

Obligatoryjne elementy pracy:

 • temat
 • mapa z zaznaczoną trasą wycieczki
 • skala z obliczoną długością trasy, legenda
 • opisy poszczególnych zwiedzanych miejsc
 • zdjęcia
1. Czynniki rozwoju rolnictwa
- funkcje rolnictwa
- czynniki przyrodnicze (z przykładami)
- czynniki pozaprzyrodnicze (z przykładami)
- struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach s.64
- pojęcia: plony, zbiory, rolnictwo wysokotowarowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe
- pozytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego
rolnictwo intensywne a ekstensywne (przykłady, opisy, państwa)

2. Główne obszary upraw

- podział roślin uprawnych, przykłady s 69
- opis uprawianych roślin (wg zeszytu), najwięksi producenci, zastosowanie, wymaganie, cechy charakterystyczne

3. Chów zwierząt na świecie

- wykorzystanie gospodarcze zwierząt, s76
charakterystyka chowu trzody chlewnej, bydła, owiec, drobiu (kierunki chowu, wymagania, zmiany w ostatnich latach),
- zróżnicowanie cech chowu bydła w różnych częściach świata (s.78-79)

4. Leśnictwo i gospodarka leśna

-funkcje lasów
- różne rodzaje lasów
- gospodarka rabunkowa i racjonalna. cechy, państwa, zagrożenia
- pojęcia: akwakultura, marikultura
 – podział obszarów morskich, s.84
- najkorzystniejsze obszary do połowów

5. Rozwój i znaczenie przemysłu

- podział przemysłu
- funkcje przemysłu
- 4 rewolucje przemysłowe (nazwy, czas, przełomowe dokonanie, nazwisko wynalazcy)
- czynniki lokalizacji przemysłu
- 3 rodzaje lokalizacji przemysłu s 90
- okręgi przemysłowe

6. Przemysł wysokiej technologii

- cechy restrukturyzacji przemysłu
działy przemysłu high-tech
- państwa o dużym udziale produktów wysokich technologii, s.96
 – czynniki lokalizacji przemysłu wysokich technologii
pojęcia: park naukowy, park technologiczny. technopolia,

7. Energetyka na świecie

- zmiany w bilansie energetycznym, s 99
- podział źródeł energii
- opis surowców energetycznych (3 producentów, informacje o surowcu)
- OPEC, członkowie
- zalety i w3ady wybranych typów elektrowni
- charakterystyka odnawialnych źródeł energii
- pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej

8. Komunikacja

- podział transportu i komunikacji
- zalety i wady poszczególnych rodzajów transportu
- zmiany w  łączności

9. Rozwój turystyki na świecie

– czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego

– rodzaje turystyki zw względu na różne kryteria

- walory turystyczne, podział, przykłady
- pojęcie: pojemność turystyczna
- pozytywne i negatywne skutki turystyki

Zachęcam do udziału w konkursie fotograficznym:

” Tablety są główną nagrodą nowego, ogłoszonego przez Starostwo konkursu fotograficznego „Foto z Majówki”. Zdjęcia można wykonać zarówno tradycyjnym aparatem fotograficznym, jak i komórką lub innym urządzeniem mobilnym. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja.

http://powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/6438-majowkowy-konkurs-fotograficzny

Jeśli w trakcie najbliższego weekendu majowego ciekawie spędzisz czas w powiecie legionowskim, uwiecznij te chwile na fotografii. Możliwości jest dużo: wędrówka lub rajd rowerowy szlakiem turystycznym, plażowanie nad Jeziorem Zegrzyńskim, zwiedzanie licznych zabytków, a może po prostu piknik w „pięknych okolicznościach przyrody”. Zdjęcia koniecznie wyślij na powiatowy konkurs fotograficzny „Foto z Majówki”. Fotografie można wykonać nawet telefonem komórkowym.

Na zwycięzców, w każdej z kategorii (I – foty zrobione aparatem fotograficznym, II – foty zrobione komórką lub innym urządzeniem mobilnym) czekają główne nagrody w postaci tabletów o wartości ok. 800 zł oraz wyróżnienia o wartości ok. 300 zł każde.

Czekamy na wasze prace do 18 maja br., godz. 18.
Można je wysłać mailem na adres konkurs@powiat-legionowski.pl lub złożyć na nośniku elektronicznym w siedzibie Starostwa, przy ul. Sikorskiego 11 w Legionowie. Do każdego zgłoszenia konieczne jest załączenie formularza (poniżej).
Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie konkursu.

Wszystkie spełniające wymogi regulaminu prace 20 maja br. opublikujemy na facebookowym profilu Starostwa. Od tej chwili tamże rozpocznie się głosowanie. Zwyciężą prace, które otrzymają najwięcej głosów. Osoby które w każdej kategorii zajmą od 2. do 4. miejsca zostaną uhonorowane wyróżnieniami.

Wygrać może dosłownie każdy, ponieważ tym razem oceniane będą przede wszystkim nie walory techniczne fotografii, ale emocje, jakie zdjęcia uwieczniają i przekazują. Głosujący zwrócą uwagę zapewne również na pomysłowość, z jaką zorganizujecie sobie wolny czas w powiecie legionowskim. Każdą z fotografii będziecie mogli dodatkowo opisać przekazując w ten sposób informacje, w jakich okolicznościach została ona wykonana i z jaką historią jest związana. To również będzie miało wpływ na werdykt. Zatem już dzisiaj zaplanujcie sobie ciekawą majówkę w powiecie legionowskim. Nagrody są w zasięgu obiektywu.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Zagadnienia powtórzeniowe do pracy klasowej dla klas 1abc gimnazjum

1. Atmosfera. Temperatura powietrza

 • skład powietrza atmosferycznego
 • warstwy atmosfery (kolejność, temperatura, najważniejsze cechy)
 • czynniki wpływające na temperaturę powietrza
 • obliczenia: średnia roczna temperatura powietrza, średnia roczna amplituda temperatury powietrza, suma opadów
 • skrajne notowane temperatury (wartość, miejsce)

2. Ciśnienie atmosferyczne, Wiatr

 • pojęcia: wiatr, ciśnienie atmosferyczne, niż baryczny, wyż baryczny, izobary, hektopaskal
 • pasaty (kierunek, rozkład niżu i wyżu, obszar występowania, wiatr stały)
 • monsun i bryza (obszar występowania, rodzaje, wilgotność, cechy, kierunek, cykl, wiatry zmienne)
 • fen (miejsce występowania, zasada tworzenia, cechy: suchy, porywisty, ciepły)

3. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne

 • pojęcia: wilgotność powietrza, kondensacja
 • osady atmosferyczne (charakterystyka, warunki powstania)
 • opady atmosferyczne
 • rodzaje chmur (wygląd, najważniejsze cechy)
 • obszary o największych i najmniejszych opadach na Ziemi

4. Klimaty kuli ziemskiej

 • czynniki klimatotwórcze
 • pojęcie: klimat, pogoda,
 • klimat morskie/przejściowy/kontynentalny (cechy)
 • strefy klimatyczne (nazwa, obszar występowania, cechy temperatury, opady, roślinność), rozpoznawanie klimatogramów

5. Zasoby wodne Ziemi

 • pojęcia: hydrosfera
 • podział zasobów wodnych Ziemi
 • oceany (nazwy, lokalizacja na mapie)
 • Typy mórz wraz z przykładami (znajomość mapy)
 • zróżnicowanie zasolenia wody morskiej i jego przyczyny (maximum i minimum)
 • ruchy wody morskiej
 • najważniejsze prądy morskie (mapa)
 • rodzaje wód podziemnych, znaczenie, obszary występowania gejzerów

Informuję, że w związku z chorobą, będę nieobecna w szkole przez cały tydzień (do 30.04 włącznie). Jutrzejsze (28.04) zajęcia koła geograficznego nie odbędą się.

Zachęcam do udziału w konkursach (niestety w większości kończą się za tydzień)

 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konkursy/891-konkurs-ucze-sie-dla-moich-marzen konkurs dla gimnazjalistów do 30.04.2015

http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-mlodziezy/mazowsze-moja-mala-ojczyzna-4/ – konkurs dla gimnazjalistów do 30.04.2015

http://www.zmianyklimatu.pl/cat,255,KONKURS.html – konkurs dla licealistów, do 18.05.2015

Jeśli ktoś by się zdecydował poproszę o kontakt, chętnie pomogę

Forma: prezentacja multimedialna, plakat

Termin: 10 czerwca (można oddać wcześniej)

Temat: Rekordy geograficzne.

Elementy obowiązkowe:

 • mapy
 • wybrane rekordy przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (dotyczące działalności człowieka) wraz z opisem – w liczbie: 10
 • zdjęcia
 • proszę rekordy wybrać tak, by dotyczyły różnych kontynentów i różnych zagadnień