Termin: 2a gim – 15 maja, 2b gim – 13 maja

Temat: Charakterystyka wybranego obiektu przyrodniczego w Polsce.

Ma być to konkretne:

 • jezioro (np. Zegrzyńskie)
 • rzeka (np. Narew)
 • góra (np. Rysy)
 • jaskinia
 • wodospad
 • puszcza
 • pomnik przyrody (np. dąb Bartek)
 • złoża surowca mineralnego (np. soli kamiennej)

Forma: plakat (format „dużego brystolu”), prezentacja multimedialna, folder/album/referat.

Praca ma być wykonana samodzielnie. Jest pracą obowiązkową dla wszystkich uczniów klasy 2a gim i 2b gim.

Obowiązkowe elementy pracy:

 1. Tytuł
 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektu, legendą i skalą.
 3. Dokładny opis położenia geograficznego (w której części Polski, w jakim województwie, pasie rzeźby).
 4. Charakterystyka obiektu:
 • geneza powstania (rodzaj formy, czynnik wpływające na powstanie, procesy , które przyczyniły się do powstania tego obiektu, jego geologiczny wiek),
 • charakterystyka jakościowa (stan czystości wód, skład gatunkowy puszczy, rośliny i zwierzęta występujące na tym terenie), czyli wszelkie informacje dotyczące obiektu
 • dane liczbowe (np. wielkość, powierzchnia, wysokość, długość, przepływ),
 • znaczenie gospodarcze dla człowieka (rolnictwo, przemysł, usługi), w skali lokalnej, regionalnej, krajowej

5. Z tyłu pracy proszę o wypisanie literatury, czyli źródeł z których korzystaliście (w tym tych z internetu).

Ocenie będą podlegały:

 1. Zgodność z obowiązkowymi wytycznymi,
 2. Poprawność merytoryczna,
 3. Wkład pracy,
 4. Kreatywność, pomysłowość,
 5. Jakość wykonania, estetyka.

 

 

Szóstki zostały już przyznane za uzasadnienia dot. państw:

 1. Gujana – Kuba K.
 2. Zimbabwe – Zuzia
 3. Fidżi – Maciek
 4. Liberia – Gabryś
 5. Mołdawia – Dominika
 6. Nikaragua – Paulina A.
 7. Wyspy Marshalla – Michał

Przypominam, że każdy uczeń ma prawo wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze. Dopuszczalne formy pracy: prezentacja multimedialna, plakat, referat/album/folder.

Przykładowe tematy prac (można zaproponować również swój)

 1. Walory turystyczne państw śródziemnomorskich.
 2. Zróżnicowanie językowe Europy.
 3. Polska w Unii Europejskiej.
 4. Najsilniejsze trzęsienia ziemi i ich skutki.
 5. Wpływ cyrkulacji monsunowej na życie ludzi w Azji SE
 6. Kamczatka – przerażająca, czy zachwycająca?
 7. Apartheid i jego społeczne skutki.
 8. Czego nie wiemy o Alasce…
 9. Wpływ człowiek na klimat.
 10. Czynniki wpływające na wzrost liczby ludności świata.
 11. Eksplozja demograficzna.
 12. Elektrownie wodne w Polsce.
 13. Kalendarz.
 14. Kwaśne deszcze.
 15. Dziura ozonowa.
 16. Superwulkany.
 17. Metody prezentacji zjawisk na mapach.
 18. Największe miasta świata. Współczesne problemy życia w wielkich miastach.
 19. Obszary rolnicze na świecie.
 20. Problemy energetyczne świata.
 21. Zjawisko pustynnienia – problem ludzkości. Czy na pustyni spotkasz życie?
 22. Tajemnice kosmosu
 23. Używki (kawa, herbata, kakao, tytoń).
 24. Wszystko o mapie.
 25. Problem głodu na świecie.

Przypominam, że uczniowie klasy 2A LO muszą osobiści skonsultować ze mną temat pracy.

Uczniów klas 3 gimnazjum, zachęcam do wykonania zadań które znajdują się na końcu podręcznika, w ramach powtórzenia wiadomości przed egzaminem (s.192)

Odpowiedzi, których brak w podręczniku:

 1.  c
 2. bcad
 3.  b
 4.  C-D, 650 mnmp, 200m
 5.  DBC
 6. ac
 7. a
 8. c
 9. D-zimny, A-ciepły, C-ciepły, B – zimny,  BC
 10. b
 11. c
 12. c
 13. b
 14. c, szerokości geogr.
 15. c,c
 16. a,f
 17. abe
 18. 351624
 19. c
 20. A    A,D
 21. pfpffp
 22. ace
 23. b
 24. d
 25. ropa naftowa, c
 26. a-C, b-D, c-A, d-B
 27. 7561234
 28. BCA
 29. dfh
 30. b
 31. b     bcd
 32. d
 33. b
 34. b
 35. c
 36. bcf
 37. b
 38. PPFP
 39. c
 40. d
 41. PPFFP
 42. b
 43. d
 44. be
 45. 12345
 46. ac
 47. b
 48. c
 49. ad
 50. PFPP

Powodzenia :)

 

Zachęcam 3-klasistów do wykonania zadań z geografii – w ramach powtórki przed egzaminem gimnazjalnym.

Zadania z geografii

Zachęcam uczniów klas 3 do rozwiązywania arkuszy z lat poprzednich:

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

lata 2002 – 2013

W związku z tym, że w dniu jutrzejszym 07.04 (poniedziałek) lekcja geografii na 2 i 3 godz. lekcyjnej nie odbędzie się:

 • klasa 3c gim w dniu 14.04 (następny poniedziałek) napisze kartkówkę powtórzeniowa nr 3, a zagadnienia z kartkówki nr 4 powtórzymy razem na lekcji,
 • klasa 2c gim – poprawa pracy klasowej zostanie przełożona na następny poniedziałek 14.04.

Pozostałe moje lekcje w dniu 07.04 (z klasami: 2A LO, 3d gim, 1a gim, 3b gim), odbędą się bez zmian.

W dniu 08.04 lekcji geografii nie będą miały klasy: 1a gim, 1c gim, 1b gim. Lekcje dla klas 2A LO, 3e gim i 2b gim, a także koło geograficzne odbędą się we wtorek bez zmian.

Zagadnienia powtórzeniowe dla klas 1abc „Procesy zewnętrzne, kształtujące powierzchnię Ziemi. Gleby.”

1. Wietrzenie

 • pojęcie: procesy zewnętrzne, wietrzenie fizyczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie biologiczne, ruchy masowe, zwietrzelina
 • opis procesu wietrzenia mrozowego

2. Procesy krasowe

 • pojęcie: krasowienie
 • skały podlegające krasowieniu, czynniki niezbędne do procesu krasowienia
 • formy krasu powierzchniowego i podziemnego (przykłady i opis)

3. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów

 • obszary pokryte lądolodami (Antarktyda i Grenlandia)
 • różnice między lodowcem i lądolodem
 • warunki niezbędne do tworzenia się lodowców
 • etapy przekształcania się lodu
 • formy: erozyjne i akumulacyjne (przykłady, krótkie opisy, rozpoznawanie)

4. Rzeźbotwórcza działalność rzek

 • pojęcia: rzeka główna, dopływ, dorzecze, zlewisko, dział wodny
 • biegi rzeki (dominujące w nich procesy i powstające formy np. erozja wgłębna, erozja wsteczna, dolina V-kształtna, cofające się wodospady, erozja boczna, meander (zakole), akumulacja, łacha, ławica
 • rodzaje ujść: deltowe i estuarium (opis, wygląd)

5. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

 • pojęcie: korazja
 • niszcząca działalność wiatru, deflacja, formy: bruk deflacyjny, grzyb skalny
 • budująca działalność wiatru, rodzaje wydm (rysunek, opis)

6. Rzeźbotwórcza działalność morza

 • niszcząca działalność morza – abrazja, opis procesu cofania się klifu z zaznaczeniem elementów (nisza abrazyjna, nawis skalny, platforma akumulacyjna)
 • budująca działalność morza – opis procesu powstawania jeziora przybrzeżnego
 • rodzaje wybrzeży (opis, rozpoznawanie typu na podstawie map, miejsca/państwa występowania)

7. Gleby

 • pojęcia: pedosfera, proces glebotwórczy, gleby strefowe, gleby astrefowe,
 • rodzaje gleb strefowych(przykłady, opisy, żyzność, skała macierzysta, rodzaj roślinności): czarnoziem, gleby brunatne, gleby bielicowe
 • rodzaje gleb astrefowych (czynnik, opisy, żyzność): rędziny, górskie, mady, bagienne
 • strefy roślinne (po 3 informacje na temat każdej strefy, zgodnie z notatką w zeszycie)

Proszę zwrócić uwagę na znajomość poszczególnych tematu w kontekście układu

czynnik -> proces -> forma (akumulacyjna/erozyjna)

 

Ze względu na chorobę w dniach 17-21.03.2014 będę na zwolnieniu lekarskim.

Kartkówki ulegają przełożeniu na następny tydzień.Termin prac klasowych ponownie ustalimy, jak wrócę do pracy.

W dniu jutrzejszym (wtorek) zajęcia koła geograficznego nie odbędą się.

W wszelkich sprawach proszę o kontakt na maila anna@bogacka.com.

I miejsce – Sandra Kowalska, klasa 1a

II miejsce – Patrycja Czajkowska, klasa 3e

III miejsce – Daniel Pisarek, klasa 3b

 

Wyróżnienia:

Marta Grabarczyk, klasa 3a

Julia Mańkowska, klasa 1c

Maja Stańska, klasa 1a

Karolina Płotczyk, klasa 2a

 

Gratulujemy :)